Konzultační středisko Chrastava

Garant střediska

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Organizátor výuky

Umíme si pomáhat, z.s.

Kontakt

Ing. Barbara Vítková
vitkova@effem.cz
Tel: 724 326 684

Umíme si pomáhat, z.s.
Tovární 563
463 31  Chrastava

Místo výuky

Město Chrastava - Provozovna neziskové organizace Umíme si pomáhat, z.s., Nádražní 212, Chrastava

Popis střediska

Přednášky Virtuální Univerzity 3. věku probíhají v prostorách sdílené kanceláře a školícího centra společnosti EFFEM BV, s.r.o. a neziskové organizace Umíme si pomáhat, z.s.

Školící prostory (učebna) jsou situovány do přízemní části budovy v Nádražní ulici č.p. 212, poblíž autobusového nádraží v centru města Chrastavy. Prostory jsou velice světlé a prostorné, obvodový plášť budovy je prosklený a tím je zajištěno příjemné prostředí pro vzdělávání a trávení společného času komunity seniorů. Přístup je bezbariérový. Místnost je vybavena konferenčními židlemi a stoly, což studentům umožňuje pohodlné vyhotovení zápisu z přednášek.

Vzhledem k velice strategickému umístění střediska v centru města Chrastavy je dostupnost jak pro pěší, tak dojíždějící autobusem (autobusové spojení s obcemi: Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Hrádek nad Nisou, Vítkov, Nová Ves, Mníšek u Liberce či místní část Liberce-Machnín), ale i automobilem (možnost parkování hned vedle střediska anebo u autobusového nádraží) velice elegantní a bezproblémová.

V rámci jedné studijní skupiny bude vzděláváno maximálně 12 studentů 3. věku. Pokud by bylo zapotřebí pracovat v rámci širší studijní skupiny, je ze strany města Chrastava umožněno využití prostor multifunkčního sálu v Centru volnočasových aktivit v centru města Chrastava v Turpišově ulici naproti školní jídelně.

Současně poskytované kurzy a termíny výuky

Realizované kurzy

  • Etika jako východisko z krize společnosti - ZS 19/20

GPS souřadnice

50.8166494N, 14.9658583E

Odkaz na středisko

 

Konzultační středisko Český Dub

Garant střediska

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Organizátor výuky

Město Český Dub

Kontakt

Mgr. Edita Dostálová
e.dostalova@effem.cz 
Tel: 705 283 856

 

Umíme si pomáhat, z.s.
Tovární 563
463 31  Chrastava

Místo výuky

Česká Beseda - kulturní a spolkové centrum, ul. Řídícího učitele Havla 20, 463 43  Český Dub

Popis střediska

Přednášky Virtuální Univerzity třetího věku probíhají v prostorách kulturního a spolkového centra Česká Beseda v Českém Dubu. Učebna se nachází v 1.patře. Školící místnost je vybavena dataprojektorem, wi-fi připojením, stoly a židlemi, což umožní studentům pohodlné vyhotovení zápisu z přednášek.

Současně poskytované kurzy a termíny výuky

Realizované kurzy

  • Etika jako východisko z krize společnosti - ZS 19/20

Více o KS

Historie domu České Besedy je doložena od roku 1527. Za dobu své existence dům vystřídal mnoho více i méně významných majitelů. V důsledku několika požárů, požadavků doby i změn svého určení prošel četnými přestavbami a úpravami. Nejvýznamnější období jeho existence se pojí s rodinou Havlových, do jejichž vlastnictví se dům dostal v roce 1865. Hostinský Václav Havel dům upravil na hostinec zvaný „u Havlů“, který se již od svých počátků stal centrem „českého“ společenského života v Podještědí. 

Po založení českodubské sekce vlasteneckého spolku Česká beseda v roce 1869 sloužil jako jeho oficiální sídlo a působiště, v budově byla umístěna spolková knihovna, besední místnost i společenský sál. Hostinec původně nazývaný „u Havlů“ začal být nazýván „Českou besedou“. V tomto domě se 1. prosince 1886 narodila budoucí významná podještědská osobnost, řídící učitel a zakladatel českodubského muzea, Václav Havel. Roku 1888 se v budově České besedy usídlil spolu se spolkem Česká beseda a s hostincem Havlových také znovuobnovený Sokol Český Dub. V tuto dobu byl hostinec České besedy dokonce rozšířen o zadní trakt s tělocvičnou. Po odchodu Sokola v roce 1904 nebyly některé části budovy České besedy již využívány a roku 1911 převzala budovu Jednota pracujícího lidu v Českém Dubě. Část původního hostince byla upravena na konzum a v domě byla zřízena Česká občanská záložna. V tělocvičně sloužící dříve Sokolům začali nově působit členové Dělnické tělocvičné jednoty. 

K nejvýznamnější změně určení i vzhledu budovy došlo ve čtyřicátých letech 20. století, kdy ji po krátkém období ve vlastnictví města, tehdy již s tradicí promítání filmů, odkoupil Československý státní film. Budova byla přestavěna na samostatné, tehdy moderní kino, s kapacitou 166 diváků. Kino svému účelu sloužilo až do svého ekonomického skonu v roce 2007. Následně byly prostory, v tuto dobu s již velmi zastaralým technickým vybavením, využívány k pořádání příležitostných představení ochotnických divadelních souborů či videoprojekcí.

Stavební rekonstrukce budovy České besedy, která proběhla v letech 2017 - 2018, umožňuje její důstojný návrat do veřejného kulturně-společenského života Českého Dubu. Po mnoha desetiletích vzhledu poznamenaného předchozími památkově nepříliš citlivými úpravami, které objektu odňaly jeho historický charakter, se budova vrací zpátky do společenského života, odkazujíc se na doby své největší slávy.  V tomto ohledu má své opodstatnění nejen obnovení původního vzhledu budovy, ale také návrat k tradici jejího názvu, připomínající významnou historicko-společenskou epochu českodubské České besedy.

GPS souřadnice

50.6614819N, 14.9971703E

Odkaz na středisko

https://www.cdub.cz

 

Konzultační středisko Hodkovice nad Mohelkou

Garant střediska

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Organizátor výuky

Město Hodkovice nad Mohelkou

Kontakt

Mgr. Edita Dostálová
e.dostalova@effem.cz 
Tel: 705 283 856

 

Umíme si pomáhat, z.s.
Tovární 563
463 31  Chrastava

Místo výuky

Základní škola T. G. Masaryka, J. A. Komenského 467, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Popis střediska

Přednášky Virtuální Univerzity třetího věku probíhají v prostorách Základní školy T. G. Masaryka. K dispozici je plně vybavená školní třída, která nabízí studentům pohodlné vyhotovení zápisu z přednášek.

Současně poskytované kurzy a termíny výuky

Realizované kurzy

  • Etika jako východisko z krize společnosti - ZS 19/20

Více o KS

Historie hodkovického školství sahá do roku 1890, kdy díky vydatné pomoci K. Světlé povolila Ústřední Matice Školská zřízení české školy a opatrovny v Hodkovicích. 1. září 1890 byla otevřena dvoutřídní soukromá matiční škola se 142 žáky. Avšak v důsledku vývoje historických událostí byla tato škola pro Němce trnem v oku.

Roku 1924 byla zahájena stavba nové obecné a měšťanské školy (stávající ZŠ) na západním okraji města, která trvala přibližně jeden rok. Byla otevřena v roce 1925 a nazvána Masarykovou školou. Díky tomu byla oživena i činnost Sokola, který využíval školní tělocvičnu.

Od roku 1938 až do květnových dnů 1945 byla v budově německá škola. Od 23. 6. 1945 se ve škole vyučovalo opět česky, ale pouze v jedné třídě obecné školy. Školní budova byla velmi zpustošena, ale již v září 1945 bylo zahájeno pravidelné vyučování.

V sedmdesátých letech 20. století začala budova školy prostorově nevyhovovat požadavkům své doby, proto k ní byla v letech 1975-1976 přistavěna nová přístavba. U příležitosti 100. výročí založení české školy v roce 1990 byl škole navrácen název ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA.

GPS souřadnice

50.6668892N, 15.0853414E

Odkaz na středisko

https://www.hodkovicenm.cz/