Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

Hlavní činnost spolku:

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,
zaměřených především na nezaměstnané anebo osoby nějakým způsobem diskriminované
na pracovním trhu,
b. organizování a spoluprací na aktivitách prospěšných v oblasti mimoškolní výchovy a
vzdělávání určených především dětem a mládeži ze sociálně slabšího prostředí,
c. psychologického diagnostikování a prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,
d. organizování osvětově vzdělávacích a kulturně, sportovně a společensky zaměřených akcí
pro seniory,
e. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
f. pořádání seminářů, přednášek a konferencí zaměřených především na výchovně vzdělávací
aktivity pro děti a mládež, na nezaměstnané ve věkové skupině do 25 let a 50+, na osoby,
které se potýkají s civilizačními chorobami,
g. vydávání a distribucí publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
h. poradenské a konzultační činnosti,
i. zapojení dobrovolníků a podporou dobrovolnictví,
j. identifikace a podporou projektů v oblasti regionálního rozvoje, vzdělávání, osobního růstu
a životního prostředí,
k. podpory zahraniční spolupráce v oblasti regionálního rozvoje, vzdělávání, osobního růstu a životního prostředí,
l. pořádání kulturních produkcí, organizací aktivit podporujících české tradice a zvyky a
spoluprací s partnerskými organizacemi v polském a německém příhraničí, které se zabývají podobnými aktivitami,

Zakladatelkami spolku jsou:
Ing. Barbara Vítková,
Karolína Vítková, 
Ing. Věra Farská, 
Mgr. Edita Dostálová,